«
»


Lahemaa mööbli restaureerimise koolitus

Keskkonnaamet, Tsunftijänes OÜ ja Kolga muuseum korraldavad 25. ja 26. oktoobril ning 2. ja 9. novembril Lahemaal Kolga mõisas muuseumis mööbli hooldamise ja restaureerimise 4-päevase koolituse. Koolitajateks on restauraatorid Mati Raal ja Tiina Raal. Eesmärk on õpetada läbi teoreetiliste algtõdede ja praktilise töö lihtsamaid vanamööbli hooldamise ja restaureerimise võtteid. Koolituse sihtgrupp on eelkõige Lahemaa elanikud ja Lahemaaga seotud inimesed. Koolituse osalustasu on 8 eurot päeva kohta, mis katab koolituse toitlustuskulud. Koolitusele on vajalik eelnev registreerimine. Koolitust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kursuse juhendaja Mati Raali töökogemus on 34 aastat, ta on õppejõud ja lektor mitmetes kõrgkoolides ja omab mööblirestaureerimise kursuste pikaajalist läbiviimise kogemust. Koolitaja Tiina Raalil on mööbli viimistlemise töökogemust 32 aastat, ta on pikaajaliste kogemustega koolitaja.

Restauraator Mati Raal räägib lähemalt kursusest:

„Näitame ette töövõtted ja Teie püüate järele teha. Praktilise tööga kaasnevad teoreetilised õpetussõnad ja kommentaarid. Õpetamine on individuaalne ja lähtub Teie poolt valitud esemest. Mööbli restaureerimise üldised põhimõtted räägime koos läbi. Soovitav on ese fotografeerida enne ja pärast restaureerimist, samuti töö käigus. Teie küsite, meie vastame, jääte jänni , aitame.

Õpitulemustena omandate teadmised, mis võimaldavad hiljem samalaadseid töid iseseisvalt jätkata. Lihtsamad esemed saavad restaureeritud tõenäoliselt 3-4 õpipäevaga. Jätkuva huvi korral on võimalik osaleda Tsunftijänes OÜ poolt korraldavatel mööblirestaureerimise kursustel. Praktilise töö käigus tulevad teadmised ja kogemused traditsioonilistest vanamööbli viimistlusviisidest, oskate määrata  enamlevinud puiduliike, kasutada lihtsamaid puidutööriistu. Lõpptulemuseks on oma kätega korrastatud ese ja töörõõm.“

Kursuse praktilisest poolest –

1. Teie poolt valitud esemetest (2-5) palume saata eelnevalt fotod mati@tsunftijanes.ee. Kursuste juhendaja jätab endale õiguse teha valik pakutud esemetest, sest liiga keerulised või mahukad tööd ei ole algajale tõenäoliselt jõukohased.
2. Kõik tööks vajalikud vahendid ja materjalid hangib kursuste läbiviija. Kursustel osalejal ei ole keelatud kaasa võtta oma isiklikke tööriistu(peitlid, saed, kaabitsad, tangid jne.)
3. Kursustel kasutage tööriideid, sest mõned tööd määrivad käsi ja riideid.
4. Käesoleva kursuste käigus ei tegeleta mahukate sadulsepatöödega(vedrude sidumine, polstri vormimine, kantide õmblemine jne.) Pealiskanga vahetamine ja lihtsama istmepõhja polsterdamine on teostatav ka antud kursuste ajal, juhul kui eelnevad puiduparandus- ja viimistlustööd ei ole liiga mahukad ja aeganõudvad.

NB! Kuna kohtade arv on üsna piiratud, on kursusele vaja kindlasti eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub selle lingi kaudu. Palun saatke registreerumisel ka e-kiri koos fotodega enda poolt valitud esemest/esemevalikust restauraator Mati Raalile mati@tsunftijänes.ee 

NB!!! Kohad on täitunud. Jääme ootama osalejate fotosid oma mööbliesemetest. Juhuks, kui keegi ära ütleb või mööblipilte ei saada järgmise nädala jooksul (tähtajaga 10.10), on võimalus ennast ootenimekirja panna - ave.paulus@keskkonnaamet.ee

Lisainfo: Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee