«
»


Kolga aleviku üldplaneeringu koosolek

Korduskohtumine 5. novembril! 29. OKTOOBRIL KELL 19 KOLGA RAHVA MAJAS KOLGA ALEVIKU KOOSOLEK

Alanud on Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine.Koostamise protsessi on kaasatud ka alevike ja külade elanikud, kohalikud ettevõtjad, MTÜ-d jne. kellelt oodatakse ettepanekuid mida ise oma kodukohas ja kogu Kuusalu vallas näha tahetakse.
Selle kirjaga on kaasas küsimustik, Kolga aleviku kaart ja ka üldplaneeringu koostaja OÜ Skepast& Puhkim poolt koostatud esitlus, kuhu on koondatud tutvustav powerpoint esitlus. Mõelge eelnevalt neil teemadel, mis ja milline võiks olla Kolga alevik järgmise 10- 12 aasta perspektiivis, mida oleks tarvis parendada ja arendada, milline on see keskkond kus me elame ja mis meid ümbritseb...Joonistele palutakse kanda kogukonna soovid uute arenduste ja säilivate väärtuste kohta ning saata tuleb need vallamajja 9. novembriks. 
Küsimuste korral pöörduda Kuusalu valla arhitekt Kadi Raudla poole.
Tutvustav artikkel ilmus ajalehes SÕNUMITOOJA( nr. 40 14. okt.)
Ootame koosolekul kaasa mõtlema neil teemadel!
Levitage üleskutset aktiivselt!