«
»


Kolga Valla Seltsingu kohtumise aeg muutunud!

Erandkorras lükkame seltsingu kokkusaamise nädala võrra edasi ehk kohtume 2. veebruaril Rahva Majas kel 19.00!